Deze vraag kreeg ik van meerdere mensen toegestuurd. Word jij ook weleens leeggezogen door een bepaalde situatie of persoon? Of loop je weleens op een andere manier tegen deze vraag aan? Lees dan zeker verder!

Ik kan je natuurlijk geen blauwdruk geven van hoe de “hoe” in deze vraag eruit ziet. Deze zal voor iedereen anders zijn, zoals ook het energievretende aspect voor iedereen anders is en/of anders zal voelen. Wel kan ik je helpen om deze vraag vanuit meerdere invalshoeken te gaan bekijken.

Want.. Wat is daadwerkelijk de energievretende factor?

De persoon waarmee je communiceert? De manier van communiceren? Het moment van communicatie? De plaats waar de communicatie plaatsvindt? De boodschap die gecommuniceerd wordt? Jouw eigen ideeën/ verwachtingen van de communicatie? Je eigen gemoedstoestand tijdens de communicatie?  Of misschien iets anders?

 

De basis van communicatie

Iedereen heeft ergens op school wel een keer iets geleerd over de zender – de boodschap – de ontvanger. En hoeveel ruis er op die lijn kan ontstaan.

De zender is degene die een boodschap uitzend en de ontvanger ontvangt logischerwijs de boodschap.

Het ontvangen van de boodschap gaat automatisch gepaard met 3 kenmerken:

  • ordenen (hier en daar wordt wat weggelaten van de boodschap en soms wat toegevoegd, allemaal naar gelang wat je zelf wel of niet belangrijk vindt om te onthouden)
  • oordelen (vanuit je eigen referentiekader en normen/waarden gezien ga je na of de boodschap voor jou juist/onjuist/ positief/negatief/ etc… is)
  • reageren (je reageert op de zender en/of de boodschap)

Deze 3 kenmerken gaan geheel automatisch, veelal onbewust en daar is niet perse iets mis mee. Probeer ze maar eens bij jezelf te ontdekken en te onderscheiden.

 

 

Wanneer communiceren met bepaalde personen je energie vreet, is er ergens een kink in de communicatiekabel. Deze kink kan zowel bij de zender – de boodschap – als bij de ontvanger liggen.
Naast de eerder gestelde vragen aan het begin van dit blog, zijn mijns inziens ook de volgende aspecten belangrijk en interessant om bij een energievretende communicatiesetting te onderzoeken, namelijk:

  • Wordt er naar elkaar geluisterd?
  • Wordt er vanuit gelijkwaardige posities gecommuniceerd? en
  • Watvoor effect heeft de communicatie op het gedrag (en vice versa) van beide partijen?

Op deze aspecten zal ik achtereenvolgens in de volgende blogs ingaan.

Ik nodig je nu eerst uit de vragen aan het begin van dit blog voor jezelf eens onder de loep te nemen.

Wat is daadwerkelijk de energievretende factor?

De persoon waarmee je communiceert? De manier van communiceren? Het moment van communicatie? De plaats waar de communicatie plaatsvindt? De boodschap die gecommuniceerd wordt? Jouw eigen ideeën/ verwachtingen van de communicatie? Je eigen gemoedstoestand tijdens de communicatie?  Of misschien iets anders?

Een oefening die je kan helpen hier meer inzicht in te krijgen, vind je bij stap 1 van het 7 stappenplan naar een andere kijk op stress.

Ontvang je het 7 stappenplan al? Neem dan je ingevulde oefening van stap 1 er eens bij en ga voor jezelf na wat voor jou energievretende momenten zijn en hoe deze voelen? Zitten daar ook energievretende situaties/momenten bij waar andere personen bij betrokken waren? Wat gebeurde daar precies? Wat was hetgeen dat daadwerkelijke energie vrat? Herken je dit ook vanuit andere situaties/momenten misschien?

Voel je vrij je bevindingen te delen onder dit bericht of middels een persoonlijk reactie via de mail. Naast dat het voor jezelf fijn kan zijn e.e.a. van je af te schrijven, kan het ook behulpzaam zijn voor anderen die tegen hetzelfde aanlopen. Succes met deze ontdekkingstocht!
Ontvang je het 7 stappenplan nog niet? Meld je dan aan in de aanmeldbox op de website, het is geheel gratis en je zit nergens aan vast.

Op naar een energiegevende communicatie!